από τη γυμναστική, βεβαίως, και οι άρρωστοι θα ωφεληθούν πολύ στην αποκατάσταση της υγείας τους και οι υγιείς στη διατήρησή της και όσοι γυμνάζονται στη διατήρηση της ευεξίας τους και πολλά ακόμη.»

«και γάρ τοίσι νοσέουσι πάσιν ές ύγείην μέγα δύνασθαι, ές ασφαλείην, και τοίσιν ύγιαίνουσιν ές ασφαλείην, και τοίσιν άσκέουσιν ές εύεξίην, και ές ό,τι αν έκαστος έθέλει.» (Ιπποκράτους, Περί Διαίτης Όξεων, σελ 3)

 

YouTube Elena Triantafyllou (video):